Dzīvie portreti bērnudārza vidē / grupas fotosesija

(izlase no vairākiem bērnu dārziem - Rīgā, Mārupē, Kalngalē, Ādažos u.c.)

Bernudarza grupas fotosesija