MATERĀLS Mākslīgā āda EU
MATERĀLS Mākslīgā āda EU
MATERĀLS Mākslīgā āda EU
MATERĀLS Mākslīgā āda EU
MATERĀLS Mākslīgā āda EU
MATERĀLS Mākslīgā āda EU

Ražotājs ir tiesīgs mainīt šo informāciju bez brīdinājuma. Kāds no materiāliem var būt iztrūkumā. Konkrēta materiāla pieejamību varēs noteikt īsi pirms pasūtījuma veikšanas pie ražotāja.