BIZNESA PORTRETI

DZĪVI UN NESAMĀKSLOTI KOMERC PORTRETI

Fotografēšanas izmaksas atkarīgas no vēlamā fotogrāfiju skaita, cilvēku skaita un atrašanās vietas. 

Minimālā fotosesijas cena - 300 Eur.