MATERĀLS Mākslīgā āda NP
MATERĀLS Mākslīgā āda NP
MATERĀLS Mākslīgā āda NP
MATERĀLS Mākslīgā āda NP

  Krāsu nosaukumi pasūtījuma veikšanai  

MATERĀLS Mākslīgā āda NP
MATERĀLS Mākslīgā āda NP

Ražotājs ir tiesīgs mainīt šo informāciju bez brīdinājuma, pirms pasūtījuma veikšanas es pārbaudīšu iespējamību.